Asiettes wrap

Avocado toast, avocado bocconcini, avocado salmon, wrap poulet et wrap vegetarian 

Pour 10 personnes